TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG
NGHỆ VIỆT
                  
Số: 2017 /GDCNV-QLNN
V/v: TB mở các lớp bồi dưỡng kiến thức
 Quản lý Nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị
 
Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. 
I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính
1. Mục đích chung của khóa học:
-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn....
2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).
3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.
4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có nhu cầu.
5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
6. Kinh phí tổ chức khóa học: 4.000.000 đ/hv/khóa
7. Thời gian học: 1,5 tháng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: 0938 85 53 52 - 0961 06 43 45 
Chú ý

Tin tức liên quan

 • Điều trị bằng phương pháp nhĩ châm

  Điều trị bằng phương pháp nhĩ châm
  Nhằm trau dồi y đức, bồi dưỡng, cập nhật liên tục chuyên môn, nghiệp vụ trong lực lượng thầy thuốc Y học cổ truyền. Thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác khám bệnh, ch...
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ kĩ năng sống

  Đào tạo và cấp chứng chỉ kĩ năng sống
  Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng, học viên sẽ có những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp, phương tiện giáo dục kỹ năng sống;
 • Khóa học điều dưỡng chăm sóc người bệnh, trẻ em

  Khóa học điều dưỡng chăm sóc người bệnh, trẻ em
  Bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về kỹ năng chăm sóc người bệnh, trẻ em Bạn đang có nhu cầu muốn xin vào làm việc tại bệnh viện, viện dưỡng lão, hoặc cơ sở chăm sóc ng...
 • Thư mời tham dự nghiệp vụ văn thư lưu trữ

  Thư mời tham dự nghiệp vụ văn thư lưu trữ
  1. Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ. 2. Giúp c...
 • Nghiệp vụ quan hệ công chúng (PR)

  Nghiệp vụ quan hệ công chúng (PR)
  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nghiệp vụ Quan hệ công chúng cho sinh viên và các cán bộ, nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp đang đảm nhận các công việc liên quan đến ...
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

  Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
  - Biết và hiểu rõ các thể loại báo chí, nghề báo và lao động phóng viên - Nắm bắt các phương pháp, cách thức thu thập thông tin, viết bài và biên tập các thể loại trong báo chí...