TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP

CHƯƠNG TRÌNH THƯ KÍ VĂN PHÒNG

CHỨNG CHỈ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN TP HCM
 

Vấn đề 1: Tổng quan về Thư kí văn phòng

- Khái niệm thư kí văn phòng.
- Nhiệm vụ của một người thư kí văn phòng.
- Năng lực và phẩm chất của thư kí văn phòng.

Vấn đề 2: Tổ chức sắp xếp hoạt động của cơ quan và người lãnh đạo:

- Lập chương trình , kế hoạch công tác cho lãnh đạo.
- Tổ chức hội, họp cho lãnh đạo, đơn vị.
- Tổ chức chuyến đi công tác.
Vấn đề 3: Nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin.
Vấn đề 4: Nghiệp vụ soạn thảo văn bản.
Vấn đề 5: Nghiệp vụ quản lý văn bản
Vấn đề 6: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính của thư kí văn phòng.
( Mọi thắc mắc về thủ tục nhập học và lịch khai giảng: vui lòng liên hệ Hotline: 0938 85 53 52)
Chú ý

Tin tức liên quan