TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
CÔNG TY CỔ PHÂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI CÁ THƯƠNG PHẨM

Trình độ đào tạo:Sơ cấp nghề      
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề
1. Mục tiêu đào tạo:
Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về:
+ Thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình nuôi thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;
+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, vận chuyển động vật thủy sản;
+ Khởi sự doanh nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất, kỹ năng giao tiếp, khuyến nông khuyến ngư, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;
+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;
+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;
+ Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch sản xuất;
+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản
2. Thời gian đào tạo: 3 tháng
3. Nội dung khóa học:
.Tổng quan về kỹ thuật nuôi cá thương phẩm
Thủy sinh vật
Công trình nuôi
Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi
Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản
Bệnh động vật thuỷ sản
An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuật nuôi cá
+Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng
+Sản xuất giống tôm càng xanh
+Sản xuất giống cá tra, ba sa
+Sản xuất giống cá
+Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cảnh, ếch, ba ba, cá quả
+Nuôi cá ruộng
+Nuôi tôm
+Vận chuyển động vật thuỷ sản
+Nuôi cá ao nước tĩnh
+Bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch
+Tổ chức quản lý sản xuất
+Khởi sự doanh nghiệp
+Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi
+Thực tập sản xuất
Thi tốt nghiệp (lý thuyết + thực hành)
4. Kết quả đạt được:
- Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm có giá trị trên toàn quốc
Nghề nuôi cá thương phẩm là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở tất cả các vùng nông thôn, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi cá thương phẩm có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại các cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt.
Học viên có thể tự kinh doanh mô hình nuôi cá tại gia đình.
5. Học phí: Vui lòng liên hệ
Đăng kí học nghề nuôi cá

Chú ý

Tin tức liên quan