TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hướng dẫn lập đọc, kiểm tra và phân tích BCTC

Hướng dẫn lập đọc, kiểm tra và phân tích BCTC

Nhằm giúp các Cán bộ, Quản lý, Giám đốc doanh nghiệp nắm được hoạt động doanh nghiệp mình

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cấp (chứng chỉ có giá trị bổ...

Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp

Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp

Chương trình đào tạo gồm 11 chuyên đề, theo thông tư mới nhất của bộ tài chính.Chứng chỉ do BTC câp.Có giá trị trên toàn quốc.

Đào tạo  Kế toán trưởng

Đào tạo Kế toán trưởng

Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp, Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.Kết thúc khóa học, học viên được thi và cấp chứng chỉ của Bộ tài chính có giá trị trên toàn quốc.