TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Mẫu chứng chỉ quản lý giáo dục

Mẫu chứng chỉ quản lý giáo dục

- Sau khi học xong khóa học "Bồi dưỡng Quản lý giáo dục" học viên thi đạt kết quả sẽ nhận được: chứng chỉ do ĐHSP Hà Nội 2 cấp - Trường trực thuộc BGD cấp.

Chứng chỉ kế toán trưởng

Chứng chỉ kế toán trưởng

Chứng chỉ được cấp theo quy định 199 của BTC.

Mẫu chứng chỉ quản lý mầm non

Mẫu chứng chỉ quản lý mầm non

Chứng chỉ quản lý mầm non, đào tạo và cấp chứng chỉ nhanh nhất tại TP HCM, các tỉnh trên toàn quốc.Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ - HCVP,do Trường ĐH KH& NV TP HCM cấp.Chứng chỉ dùng để thi công chức,viên chức trên toàn quốc.

Mẫu chứng chỉ cấp dưỡng mầm non, tiểu học

Mẫu chứng chỉ cấp dưỡng mầm non, tiểu học

Chứng chỉ cấp dưỡng được sử dụng trong các trường mầm non, tiểu học. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc

Mẫu chứng chỉ bảo mẫu mầm non, tiểu học

Mẫu chứng chỉ bảo mẫu mầm non, tiểu học

Chứng chỉ cấp theo quy định của BGD& ĐT, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc