TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư

Công tác văn thư là hoạt động không thể thiếu trong công tác quản lý của tất cả các cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thự...

Thông tư hướng dẫn chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Thông tư hướng dẫn chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

BỘ Y TẾ Số: 07/2011/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người ...

Nhân viên văn thư

Nhân viên văn thư

- Tốt nghiệp phổ thông trung học, chữ viết đẹp, rõ ràng. - Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên.

TT hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

TT hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chín...

Tài liệu soạn thảo văn bản - Lớp văn thư lưu trữ ( Buổi 1)

Tài liệu soạn thảo văn bản - Lớp văn thư lưu trữ ( Buổi 1)

Hoạt động giao tiếp của nhân loại được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ. Phương tiện giao tiếp này được thực hiện ngay từ buổi đầu của xã hội loài người. Với sự ra đời của chữ viết, con người đã thưc hiện được những k...

Hàng loạt giáo viên mầm non ở Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng

Hàng loạt giáo viên mầm non ở Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng

Hàng loạt giáo viên không đủ điều kiện bị hủy hợp đông tại Thanh Hóa.

Điểm thi lớp văn thư lưu trữ tại TP HCM

Điểm thi lớp văn thư lưu trữ tại TP HCM

Điểm thi và lịch lấy chứng chỉ văn thư lưu trữ tại TP HCM.