TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Câu hỏi ôn tập phương pháp và kỹ năng dạy học

1. Nhiệm vụ dạy học
2. Phân loại các phương pháp dạy học. Các phương pháp dạy học tích cực.
3. Cơ sở lựa chọn các phương pháp dạy học
4. Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
5. Cách đặt tên đề tài nghiên cứu khoa học, xác định mục tiêu nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát; thiết kế bảng hỏi, câu hỏi phỏng vấn.
Chú ý

Tin tức liên quan