TÌM KIẾM
Đăng nhập
GIỜ LÀM VIỆC
thời gian làm việc
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tin vui cho các Cô đây ạ. Ngoài thông tin Thành phố sẽ tính đến việc tuyển giáo viên mầm non mà không yêu cầu có hộ khẩu TP HCM để có thêm nhiều ứng viên hơn. Đảm bảo cho việc không thiếu giáo viên hệ mầm non.
Ngày 01/09 Nghị quyết về cính sách thu hút giáo viên mầm non công lập sẽ được thi hành 
HĐND TP HCM khóa IX( Kỳ họp thứ 5) đã thông qua nghị định cho phép TP HCM  tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu TP HCM và các chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên mầm non công lập khác.
Cụ thể như sau: giáo viên với mức lương 3.750.000 đ / người/ tháng /năm. Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non áp dụng cụ thể:
- Trình độ thạc sĩ: 1.500.000 
/ người/ tháng X 12 tháng /năm. 
- Trình độ Đại học:9
00.000 / người/ tháng X 12 tháng /năm. 
- Trình độ Cao đẳng: 55
00.000 / người/ tháng X 12 tháng /năm. 
Lưu ý: mức hỗ trợ không áp dụng với giáo viên hợp đồng.
Mức hỗ trợ tối thiểu hợp đồng đối với nhân viên  nuôi dưỡng là 2
.000.000 / người/ tháng X 12 tháng . Trong đó ngân sách chi trả 1 triệu đồng/ tháng, còn lại từ nguồn chi xã hội hóa,...
HĐND TP giao UBND TP cân đối từ dự toán ngân sách Thành phố hằng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và quyết toán theo số lượng chi thực tê. Thời gian thực hiện 01/09/2017

Khóa học tham khảo:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học  hạng III
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Chú ý

Tin tức liên quan