Đào tạo dài hạn

Tuyển sinh các lớp liên thông, văn bằng 2 đại học sư phạm: SƯ PHẠM TOÁN, SƯ PHẠM TIN HỌC, SƯ PHẠM VẬT LÝ, SƯ PHẠM HOÁ HỌC, SƯ PHẠM SINH HỌC., SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ, SƯ PHẠM LỊCH SỬ, SƯ PHẠM NGỮ VĂN, SƯ PHẠM ĐỊA LÝ, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC.

0938.85.53.52

Facebook 0938 85 53 52 Zalo
Đăng ký ngay