Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì? Chương trình học thế nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì? Chương trình học thế nào?và học ở đâu? học theo hình thức nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được xem ví như cánh cửa cho người không học sư phạm trở thành giáo viên. Vậy chương trình học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm như thế nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là loại văn bằng chứng minh đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm để đi dạy tại hệ Cao đẳng, Đại học, cấp 1,2,3, nghề,….

Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định về yêu cầu đối với trình độ của giáo viên như sau:

  • Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:
  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;
  • Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có Chung chi nghiep vu su pham;

  • Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;
  • Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định trên, để trở thành giáo viên, người chưa có bằng sư phạm bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được ban hành kèm Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT.Trong đó:

Về đối tượng học

Chương trình này quy định, đối tượng được tham gia bồi dưỡng là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp như: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ.

Về nội dung: chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó:

– Phần bắt buộc có 31 tín chỉ, bao gồm:

+ Khối kiến thức chung với các học phần: Tâm lý học giáo dục, giáo dục học, giao tiếp sư phạm; Sinh lý học trẻ em; Quản lý hành vi của học sinh; Quản lý nhà nước về giáo dục.

+ Khối kiến thức chuyên ngành với các học phần: Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học; Phương pháp dạy học (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ); Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Đánh giá học sinh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học.

+ Thực tập sư phạm gồm: Thực tập sư phạm 1 và thực tập sư phạm 2.

– Phần tự chọn có 04 tín chỉ, được chọn 02 học phần trong 07 học phần: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn; Xây dựng môi trường giáo dục; Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội; Tổ chức hoạt động trải nghiệm; Phối hợp với gia đình và cộng đồng.

Về điều kiện cấp chứng chỉ

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, đồng thời có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 điểm trở lên.

Bảng điểm đính kèm chứng chỉ sẽ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) được ban hành kèm Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT. Theo đó:

Về nội dung: chương trình học gồm 17 tín chỉ khối học phần chung và 17 tín chỉ khối học phần nhánh THCS hoặc nhánh THPT. Cụ thể:

– Khối học phần chung có:

+ 15 tín chỉ bắt buộc với các học phần: Giáo dục học; Tâm lý học giáo dục; Lý luận dạy học; Đánh giá trong giáo dục; Quản lý nhà nước về giáo dục; Giao tiếp sư phạm; Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

+ 2 tín chỉ là 1 trong các học phần: Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông; Quản lý lớp học; Kỷ luật tích cực; Kỹ thuật dạy học tích cực; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học…

– Học phần nhánh: 17 tín chỉ học phần theo nhành THCS hoặc nhánh THPT sẽ được chia thành các học phần lựa chọn theo môn học; học phần bắt buộc (thực hành và thực tập) và học phần lựa chọn.

Về điều kiện cấp chứng chỉ

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, đồng thời có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 điểm trở lên.

Bảng điểm đính kèm chứng chỉ sẽ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.

Nếu hoàn thành khối học chung và học phần nhánh THCS thì người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng THCS.

Nếu hoàn thành khối học chung và học phần nhánh THPT thì người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng THPT.

Trường hợp hoàn thành cả hai học phần nhánh thì người học được cấp 02 chứng chỉ riêng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chung đối với giáo viên THCS, THPT.

Danh sách các trường được cấp chung chi nghiep vu su pham

Các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là các trường có đủ điều kiện về giáo viên giảng dạy, về cơ sở vật chất…

STT Các trường đại học sư phạm
1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
4 Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên
5 Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế
6 Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng
7 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
8 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh
9 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
10 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
11 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
12 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
13 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
14 Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Các trường đại học có khoa/ngành sư phạm
15 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
16 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
17 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
18 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
19 Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
20 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
21 Trường Đại học Hùng Vương
22 Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên
23 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên
24 Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên
25 Trường Đại học Tây Bắc
26 Trường Đại học Hải Phòng
27 Trường Đại học Hoa Lư
28 Trường Đại học Hồng Đức
30 Trường Đại học Hà Tĩnh
31 Trường Đại học Quảng Bình
32 Học viện Âm nhạc Huế
33 Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế
34 Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế
35 Trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế
36 Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Đại học Huế
37 Trường Đại học Noại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng
38 Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng
39 Trường Đại học Quảng Nam
40 Trường Đại học Quy Nhơn
41 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
42 Trường Đại học Phú Yên
43 Trường Đại học Tây Nguyên
44 Trường Đại học Đà Lạt
45 Nhạc viện TP Hồ Chí Minh
46 Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
47 Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
48 Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
49 Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
50 Trường Đại học Hoa sen
51 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
52 Trường Đại học Sài Gòn
53 Trường Đại học Tiền Giang
54 Trường Đại học Trà Vinh
55 Trường Đại học Bạc Liêu
56 Trường Đại học Cần Thơ
57 Trường Đại học An Giang
58 Trường Đại học Đồng Tháp
59 Trường Đại học Bình Dương
60 Trường Đại học Thủ Dầu Một
61 Trường Đại học Đồng Nai
62 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
63 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
64 Trường Đại học Tân Trào (Cao đẳng Tuyên Quang)
65 Học viện Quản lý Giáo dục
66 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh

Nếu có thắc mắc liên quan đến Chung chi nghiep vu su pham vui lòng liên hệ:

Địa chỉ đăng kí học:

♦ 122/12E Tạ Uyên, Q.11, HCM
♦ 10B, Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM
♦ Tầng 2, số 105, Lê Sát, P. Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
♦  Số 80 – Đường GS1 – P. Đông Hòa – Tx Dĩ An-B.Dương
♦ Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước,…liên hệ trực tiếp
⇔ Hotline: 033 833 45 45 – 0938 85 53 52

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của VTE sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.


0938.85.53.52

Facebook 0938 85 53 52 Zalo
Đăng ký ngay