mẫu chứng chỉ

Chứng chỉ thư ký văn phòng là chứng chỉ dùng cho nhân viên phòng, giúp cho họ giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch cho Sếp
Để lại tin nhắn cho chúng tôi