Những điều cần biết về chứng chỉ an toàn theo nghị định 44

Khóa huấn luyện
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  • Công ty CP Giáo Dục và Công Nghệ Việt (VTE) được thành lập 15/4/2015 hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và hoạt động giáo dục.
  • Và kể từ 23/11/2018 VTE đã được Bộ LĐ TB & XH cấp giấy phép đủ điều kiện để hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn Hạng C(Theo nghị Định 44/2016/NĐ-CP Đủ điều kiện cấp chứng chỉ an toàn theo nghị định 44 các nhóm 1,2,3,4,5,6)

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

  • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
  • quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4:

a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  • phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  • văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

MẪU CHỨNG CHỈ AN TOÀN THEO NGHỊ ĐỊNH 44 – THẺ AT

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động

ĐĂNG KÝ HUẤN LUYỆN – YÊU CẦU BÁO GIÁ

☎️ 033 833 45 45  ☎️ 0938 85 53 52 

Email:daotaonghiepvu.net@gmail.com

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của VTE sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.


0938.85.53.52

Facebook 0938 85 53 52 Zalo
Đăng ký ngay